1. Wszystkie zakupione produkty należy zwracać w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru w stanie nienaruszonym, nie noszącym śladów użycia, nie mogą być również oderwane papierowe metki. Zestawy „2w1” i „3w1” należy zwracać w komplecie.

2. Aby dokonać zwrotu towaru prosimy o pobranie i wydrukowanie: POBIERZ

3. Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu należy dołączyć do paczki z odsyłanym towarem. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania dokumentu dołącz odręcznie napisane pismo zawierające takie same informacje jak w wymienionym formularzu.

4. Zwracane produkty należy przesłać na własny koszt. Zwracamy należność za towar zgodnie z ceną obowiązującą w dniu dokonania zakupu.

5. Zwrot należności następuje przelewem na konto lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia kompletnej przesyłki na adres podany poniżej. W przypadku wysyłki należności przekazem pocztowym zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt przekazu zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej

Adres do wysyłki
Fulmine Aneta Goraj
Golęcińska 13
62-090 Rokietnica

6. Prosimy nie odsyłać do sklepu paczek za pobraniem (na nasz koszt), taka przesyłka nie zostanie odebrana.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy towar zostanie zwrócony na koszt kupującego, dlatego w przypadku niejasności bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.